BESCHRIJVING

Opleiding hulpverlenen aan mannen die als jongen seksueel zijn misbruikt Hulp bieden aan mannen met seksueel misbruik ervaringen. Een opleiding voor mannen / vrouwen die hun expertise willen uitbreiden met kennis en vaardigheden met deze doelgroep. De opleiding is bedoeld voor hulpverleners. Tot op heden waren de deelnemers werkers in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, alternatieve hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Regelmatig krijgen wij vragen van mannen die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten om andere mannen /mensen te helpen met het verwerken van seksueel misbruik. Er is veel te weinig kennis en deskundigheid op dit gebied bij betrokkenen zelf en in de reguliere hulpverlening. Ook deze groep, alsmede nauw betrokkenen bij dit onderwerp kunnen zich ook opgeven. CERTIFICAAT Nadat alle opdrachten zijn uitgevoerd kun je aan het eind een certificaat (bewijs van deelname) downloaden.
0

Peter John Schouten

Directeur en Hoofdopleider
Instituut voor Psychodrama