Beschrijving Opleiding

Psychodrama is interessant voor iedereen die mensen begeleidt. Het is de mooiste vorm van psychotherapie / psychetherapie, die in alle werksituaties toepasbaar is. Psychodrama is bovendien de meest effectieve manier van leren: leren doordat je zelf doet en zelf ervaart. Je weet aan het eind van de studieperiode wat psychodrama is en je weet onderdelen van psychodrama toe te passen in je eigen werk. (hulpverlening, dienstverlening, onderwijs en trainingen, theaterregie). Je ervaart zelf (als protagonist) hoe helend psychodrama werkt en hoe door psychodrama veranderingsprocessen op gang komen. Aan de orde komen o.a. simulaties, tableau vivants, opstellingen met en zonder protagonist, familieopstellingen, sociodramatechnieken, dubbelen en tegenspel en het inzetten van rolwisseling. Werken met psychodrama betekent meer plezier en echte betrokkenheid. Je creëert leerervaringen die beklijven.

Certificaat

Aan het eind van de zesdaagse ontvang je een certificaat (bewijs van deelname)

Resultaten

Psychodrama brengt de deelnemers in contact met een visie op menselijk gedrag, die veel ruimte geeft aan creativiteit. Deelnemers leren de werkvormen van psychodrama hanteren, waardoor ze in staat zijn persoonlijke ontwikkeling en groepsontwikkeling adekwater op hun waarde in te schatten. Voons leren ze tal van psychodramatechnieken waardoor ze zelf de afstand tussen wens en werkelijkheid steeds beter weten te overbruggen en anderen daarbij goed weten te begeleiden. 1. Psychodrama helpt deelnemers zicht te krijgen op bewuste en onbewuste processen die aan menselijk gedrag ten grondslag liggen. 2. Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld binnen een groep met verschillende gedragswijzen te experimenteren. De individuele deelnemer leert hier enerzijds van door dit zelf te doen, anderzijds door medecursisten hierin bij te staan en/of te observeren. 3. Deelnemers winnen aanzienlijk aan sociale en communicatieve vaardigheden. Tevens blijkt hun vermogen om zowel persoonlijk als beroepsmatig, creatief en flexibel op situaties in te spelen aanmerkelijk toe te nemen.
0

Peter John Schouten

Directeur en Hoofdopleider Instituut voor Psychodrama